ความแตกต่างของ บริการสร้างบ้าน ระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา


บริการสร้างบ้าน

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนต่างก็ต้องการบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันและความเป็นมืออาชีพของช่างก่อสร้างรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทำให้บ้านในสมัยนี้ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยได้มากกว่าการใช้เพื่อความปลอดภัยในการหลบฝน แสงแดด หรือสภาพอากาศต่าง ๆ ภายนอก โดยมีผู้ให้บริการอยู่สองแบบ นั่นก็คือแบบบริษัทและผู้รับเหมา ในบทความนี้จะมาพูดถึง บริการสร้างบ้าน ของผู้ให้บริการทั้งสองแบบว่าแตกต่างกันอย่างไร 

บริการสร้างบ้าน ที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา 

สำหรับความแตกต่างที่สามารถกล่าวได้ของการ บริการสร้างบ้าน ในรูปแบบบริษัทและผู้รับเหมานั้นจะมีความต่างกันทั้งรูปแบบการบริการของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน รวมถึงอิสระในการตัดสินใจออกแบบบ้านของลูกค้าผู้ใช้บริการ และข้อแตกต่างอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • บริการสร้างบ้าน จากบริษัท 
  • จะมีแบบบ้านให้เลือกอย่างชัดเจนซึ่งให้ลูกค้ามีอิสระการออกแบบบ้านร่วมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือก็คือการที่บริษัทจะกำหนดจำนวนครั้งของการออกแบบบ้านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกแบบด้วยตนเองเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าออกแบบเองเพิ่ม 
  • แบบบ้านมีให้เลือกหลากหลายสไตล์และมีหลายราคาด้วยกันซึ่งสามารถเข้าถึงได้กับผู้มีเงินไม่มากเท่าไหร่นักหรือคนที่มีเงินมากพอจะสร้างบ้านหรูหราหลังใหญ่ราคาแพง แต่คุณภาพของบ้านทุกหลังนั้นถูกก่อสร้างโดยวัสดุอย่างดี ได้มาตรฐาน จึงเชื่อถือได้ว่าบ้านที่ได้นั้นไม่ว่าจะถูกหรือแพงล้วนให้ความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน 
  • บ้านเสร็จตรงเวลาและไม่มีปัญหาเรื่องการยืดเวลาการทำงานเพราะหากสร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญาจ้างที่ระบุ ทางบริษัทก็จะต้องเสียเงินชดเชยค่าผิดสัญญา 
  • ทีมงานทุกทีมทำงานร่วมกันภายในบริษัทเดียว อีกทั้งจัดการงานอย่างเป็นระบบซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินจ้างหลายที่ 
  • บริการสร้างบ้าน จากผู้รับเหมา 
  • ทีมงานทุกคนไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนเนื่องจากลูกค้ามีการจ้างงานแยก 
  • บ้านถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแบบบ้านได้ตามต้องการ 
  • ทำงานไม่เป็นระบบเท่าไหร่นัก อีกทั้งมีการยืดหยุ่นเรื่องเวลาของการเสร็จสิ้นการสร้างบ้าน จึงทำให้เวลาสร้างเสร็จไม่แน่นอน เนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน 
  • ลูกค้ามีอิสระในการเลือกวัสดุสำหรับก่อสร้างเองได้ และมีราคาการสร้างบ้านถูกกว่าการสร้างโดยบริษัทที่อาจมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย 

จะเห็นได้จากที่กล่าวมาในบทความทั้งหมดนี้ทำให้รู้ได้ว่า บริการสร้างบ้าน ของบริษัทและผู้รับเหมานั้นมีความแตกต่างในการบริการซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งราคาก็อยู่ในช่วงราคาที่ต่างกันด้วย อยู่ที่ลูกค้าว่าต้องการสร้างบ้านกับผู้ให้บริการแบบไหน