Day: July 21, 2022

โซฟาเบด เฟอร์นิเจอร์แห่งความสบายโซฟาเบด เฟอร์นิเจอร์แห่งความสบาย

โซฟา เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หลายบ้านมี เพราะความสะดวกสบาย แต่หลายบ้านก็มองว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองเกินไป จริงๆ แล้ว โซฟาก็มีหลายประเภท อย่าง โซฟาเบด เป็ฯนโซฟาที่ถือว่าสะดวกสบายและสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ที่ต้องจำกัด เช่นคอนโดขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เล็ก เป็นต้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโซฟาเบดกันให้มากขึ้นเลยดีกว่า  โซฟาเบดคืออะไร ? โซฟาเบดคือโซฟากึ่งเก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียนนอนก็ได้ หรือเป็นหรือจะนั่งเป็นโซฟาก็ได้ ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ 3 ขั้นตอน[...]